Valitse sivu

Asia Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös.
Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 10.5.2023 antanut päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta,joka koskee erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa tilapäistä toimintaa.

Asian diaarinumero on KASELY/570/2023.
Kotkan Urheiluautoilijat ry järjestää autokilpailun, jonka laji on ralli ja nimi Kaakkoisralli. Kilpailu ajetaan Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueella lauantaina 13.5.2023.

Kilpailutapahtuman kestoksi on ilmoitettu klo 10–22.

Kilpailutapahtumasta voi aiheutua tilapäistä melua ja tärinää kilpailureitin välittömässä läheisyydessä olevalle asutukselle.

Kuulutuksen julkaisupäivä 10.5.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kuulutuksen julkaisemisen ajankohdasta eli 17.5.2023.

Nähtävilläpito Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 10.5.- 19.6.2023 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa ely-keskus.fi/Kuulutukset.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Valitusaika päättyy 19.6.2023.