Valitse sivu

Vuoden 2023 määrärahoista myönnettävät yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset ovat haettavissa 28.4.2023 mennessä.

Hakemukset tulee palauttaa osoitteella:
Miehikkälän kunta, Tekniset ja ympäristöpalvelut, Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä tai tekninen.toimi@miehikkala.fi.
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Hakemuslomakkeet löytyy täältä https://www.miehikkala.fi/palvelut/tekniset-palvelut/yksityistiet/

Valtionapupäätöksen saaneiden yksityistiekuntien, jotka hakevat lisäksi kunnan avustusosuutta tien perusparannuskustannuksiin, on jätettävä perusparannusavustushakemukset 1.9.2023 mennessä yllä mainittuun osoitteeseen.

Lisätietoja: tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150,
markku.uski@miehikkala.fi
Kuntatekniikan lautakunta