Valitse sivu

Syksyllä 2023 peruskoulun 1. luokan aloittavat ja kouluun ilmoittautuvat vuonna 2016 syntyneet sekä koulunkäynnin aloittamisesta aiemmin lykkäystä saaneet lapset.

Kaakon kaksikon esiopetuksen oppilaiden huoltajille on toimitettu kirje ilmoittautumisesta koteihin. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Wilma-lomakkeella osoitteessa: https://kaakonkaksikko.inschool.fi/browsecourses. Ilmoittautumiseen ei tarvitse Wilma-tunnuksia. Mikäli ei ole mahdollisuutta täyttää sähköistä ilmoittautumislomaketta, voi lomakkeet tulostaa paperisena Virolahden kunnan internetsivuilta perusopetuksen kohdalta. Linkki lomakkeisiin: perusopetuksen lomakkeet.

Kouluun ilmoittautumisen lisäksi voi hakea erillisillä Wilma-hakemuksilla lapselle iltapäivätoimintapaikkaa ja koulukuljetusta. Jos oppilaan koulumatka on pituudeltaan yli viisi kilometriä, kuuluu hän maksuttoman koulukuljetuksen piiriin, mutta myös tällöin hakemus koulukuljetukseen on täytettävä.

Ilmoittautuminen tulee tehdä 12.3.2023 mennessä.

Paperiset lomakkeet pyydetään toimittamaan 13.03.2023 mennessä Virolahden kunnan koulutoimistoon (käyntiosoite Virojoentie 7, Virojoki, postiosoite PL 14, 49901 VIROLAHTI) Kouluun tutustumispäivä on keskiviikkona 19.4.2023, tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.