Valitse sivu

Kunnanvaltuuston kokous pidetään 30.1.2023 klo 19.00 Virojoki, Rajasali

Käsiteltävät asiat:
• Kunnanjohtajan irtisanoutuminen
• TE-palveluiden uudistuksen järjestämisvastuumalli Etelä-Kymenlaaksossa
• Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman 2019-2022 voimassaolon pidentäminen 30.6.2023 asti
• Kymenlaakson alueellisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2022 sekä Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman raportti 2022
• Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Sisko Ukkola-Paronen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja