Valitse sivu

Ritva Ahokkaan perintö

Virolahden kunta pyytää tekemään aloitteita 30.11.2022 mennessä kunnalle lahjoitetun Ritva Ahokkaan perinnön käytöstä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 09.12.2019 § 167 merkinnyt tiedoksi Valtioneuvoston päätöksen Ritva Ahokkaan kuolinpesän omaisuuden luovutuksesta...
Muistathan ilmoittaa kompostoinnista!

Muistathan ilmoittaa kompostoinnista!

Uudistetun jätelain mukaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli kompostoinnista, sen aloittamisesta, muuttamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle, Kymen jätelautakunnalle. Kompostointi-ilmoitus tulee...