Valitse sivu

Vuoden 2022 määrärahoista myönnettävät yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset ovat haettavissa 29.4.2022 mennessä.

Hakemukset tulee palauttaa osoitteella:

Miehikkälän kunta, Tekniset ja ympäristöpalvelut, Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä tai tekninen.toimi@miehikkala.fi .
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Valtionapupäätöksen saaneiden yksityistiekuntien, jotka hakevat lisäksi kunnan avustusosuutta tien perusparannuskustannuksiin, on jätettävä perusparannusavustushakemukset 1.9.2022 mennessä yllä mainittuun osoitteeseen.

Lisätietoja: tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150, markku.uski@miehikkala.fi
Kuntatekniikan lautakunta

Lomakkeet ja säännöt