Valitse sivu

1. ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN VUONNA 2016 -syntyneille lapsille

Esiopetus on velvoittava; lukuvuonna 2022-2023 on kaikkien 2016 syntyneiden lasten osallistuttava esiopetukseen. Esiopetusta järjestetään vähintään 700 h vuodessa (4 tuntia päivässä). Esiopetuksessa noudatetaan koulun työvuoden loma-aikoja. Huom! Virojoen päiväkodin valmistuminen saattaa vaikuttaa esiopetuksen alkamispäivään elokuussa 2022.

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu 17.3.-24.3.2022 välisenä aikana.
Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2022-2023
• Klamilan päiväkodin esiopetusryhmässä
• Virojoen päiväkodin esiopetusryhmässä
• Miehikkälän päiväkodin esiopetusryhmässä

Perusopetuslain mukainen kuljetusoikeus järjestetään lähikouluperiaatteen mukaisesti. Kuljetustarve ilmoitetaan hakemuksessa. Esiopetukseen tutustumispäivä on keskiviikkona 20.4.2022, johon lapsi kutsutaan kirjeellä.

2. VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Uusia hakemuksia varhaiskasvatukseen otetaan vastaan jatkuvasti. Hakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Jos varhaiskasvatuksen tarve ei ole ennakoitavissa äkillisen työnsaannin tai koulutuksen aloittamisen takia, tulee paikkaa hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen tarvetta.
Jos toivotte lapsellenne varhaiskasvatuspaikan syksyllä 2022 / toimintakaudelle 2022 – 2023, pyydämme teitä jättämään hakemuksen 24.3.2022 mennessä. Niiden perheiden, jotka haluavat lapsen varhaiskasvatuspaikan vaihtoa, tulee tehdä siirtohakemus (sama sähköinen linkki).
Maksuttomaan varhaiskasvatukseen hakeminen: Miehikkälä ja Virolahti tarjoavat vuonna 2017 -syntyneille lapsille maksutonta varhaiskasvatusta 20h/vko (klo 9 – 13) ajalla 1.8.2022 – 31.7.2023.

3. HAKEMUSLOMAKKEET JA LISÄTIEDOT

Varhaiskasvatukseen haetaan ja esiopetukseen ilmoittaudutaan samalla hakemuksella. Sähköinen hakemus löytyy Virolahden kunnan nettisivulta https://www.virolahti.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatukseen-hakeminen/