Valitse sivu

Kaakon kaksikon kunnat ovat tänään tekemällään päätöksellä poistaneet ryhmäharrastustoiminnan ryhmäkokorajoituksen myös aikuisten osalta. Päätös perustuu Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmän 9.2.2022 antamiin suosituksiin.

Päivitämme ajantasaiset rajoitukset verkkopalveluihimme www.virolahti.fi ja www.miehikkala.fi.

9.2.2022 Kaakon kaksikon johtoryhmä

7.2.2022

Kaakon kaksikon koronarajoituksiin muutoksia

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa päätöksellään (ESAVI/4785/2022) 31.1.2022 antamansa tartuntatautilain 58 g §:n mukaisen määräyksen (ESAVI/3810/2022) koskien tiettyjen yksityisten, yhdistysten sekä kuntien omistamien liikunta-, harrastus- ja virkistystilojen sulkupäätöksen Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntien osalta ajalta 5.2.2022 – 15.2.2022.

Tilojen käyttöä koskevat muutokset

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksiin ja alueellisen terveysviranomaisen suosituksiin perustuen:

 • Kaakon kaksikon kuntien sisätilat ovat käytettävissä myös joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan. Tiloja voi käyttää myös kuorolaulutoimintaan.
  • toiminnanjärjestäjän tulee edelleen ehkäistä tiloissa lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä,
  • toiminnanjärjestäjän tulee huolehtia terveysturvallisuudesta: toimintaan voi osallistua täysin oireettomana, turvavälien tulee toteutua, ryhmien kohtaamista pitää välttää, käsihygienian toteutuminen ja yhteiskäyttöisten välineiden desinfiointi käytön jälkeen ja
  • ryhmäkoko voi enintään olla kymmenen (10) henkilöä. (poistui 9.2.2022)
 • Em. rajoitukset eivät koske lasten ja nuorten (vuonna 2002 syntyneet ja sitä nuorempien lasten) ryhmäharrastustoimintaa
  • toiminnanharjoittajan tulee edelleen ehkäistä tiloissa lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä ja huolehtia terveysturvallisuutta
  • toiminnanjärjestäjän tulee huolehtia terveysturvallisuudesta: toimintaan voi osallistua täysin oireettomana, turvavälien tulee toteutua, ryhmien kohtaamista pitää välttää, käsihygienian toteutuminen ja yhteiskäyttöisten välineiden desinfiointi käytön jälkeen
  • Ryhmäkoolla ei ole rajoitusta.

Päätös on voimassa 15.2.2022 asti.

Yleisötilaisuuksien järjestämiseen liittyen

Toisessa päätöksessään (ESAVI/4409/2022) 4.2.2022 aluehallintovirasto on lieventänyt sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia ajalle 5.2.-20.2.2022

 • Alle 50 henkilön tilaisuuksia voi järjestää ilman istumapaikkavelvoitetta sisätiloissa

 • Yli 50 henkilön tilaisuuksia voi järjestää sisätiloissa, mikäli
  • kaikille osallistujille on määritelty oma istumapaikka ja
  • tilaisuuden osallistujamäärä on enintään 50 % tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa ja
  • tilaisuuteen osallistuu korkeintaan 500 henkilöä
  • Yli 50 henkilön tilaisuuksia, joissa jokaisella ei ole omaa istumapaikkaa, ei saa sisätiloissa järjestää.
 • Ulkotilaisuuksiin ei kohdistu rajoituksia.

Päätös on voimassa 20.2.2022 asti.

Koronapassia ei voi käyttää tällä hetkellä rajoitusten vaihtoehtona valtioneuvoston päätöksen mukaisesti.

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmän suosituksiin perustuen jo aiemmin tehdyt toistaiseksi voimassa olevat päätökset jatkuvat:

 • Kaakon kaksikon työyksiköissä työskentelevät henkilöt jatkavat etätöissä työtehtävien niin salliessa. Arvion työtehtävien sallivuudesta tekee työyksikön esimies.
 • Kaakon kaksikon työntekijät päiväkodeissa ja kouluissa käyttävät kasvomaskeja tai visiiriä työtehtäviensä aikana. Kasvomaskin tai visiirin käyttövelvoite koskee myös kaikkia näissä toimiyksiköissä vierailevia henkilöitä.

Muita huomioita:

 • THL:n laaja maskisuositus koskee rokotussuojan tasosta riippumatta kaikkia 12 vuotta täyttäneitä ja tätä vanhempia.
 • Kaakon kaksikon kouluissa on maskisuositus kaikille perusopetuksen oppilaille ja lukion opiskelijoille.
 • Perusopetus ja lukio jatkavat lähiopetuksessa.
  • Mahdollisista muutoksista informoidaan oppilaiden huoltajia ilman aiheetonta viivettä. Ensisijaisesti viestintä tapahtuu Wilman kautta.
 • Kunnat palvelevat asiakkaita ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostitse.
 • Bunkkerimuseo ja Salpalinja-museo voivat toimia Etelä-Suomen aluehallintoviraston antaman kokoontumisrajoituspäätöksen puitteissa.
 • Kirjastot ja niiden oleskelutilat ovat käytettävissä. Kirjastoissa tulee noudattaa turvavälejä ja THL:n hygieniasuosituksia. Kirjastoautojen liikennöinti toimii normaalisti. Virolahden omatoimikirjasto on avoinna.

7.2.2022 Kaakon kaksikon johtoryhmä