Valitse sivu

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on ylimääräisessä kokouksessaan 17.1.2022 on käsitellyt suosituksia alueellisista koronarajoituksista. Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 18.1.2022 tehnyt sairaanhoitopiirin suosituksen mukaisesti päätöksen (ESAVI/635/2022), jolla tietyt yksityiset, yhdistysten sekä kuntien omistamat liikunta-, harrastus- ja virkistystilat määrätään suljettavaksi.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen (ESAVI/635/2022) ja alueellisen terveysviranomaisen suosituksiin perustuen:

 • Kaakon kaksikon kuntien tilat eivät ole käytettävissä aikuisten harrastustoimintaa varten.
  • Kuntien kyseisiä harrastustoiminnan tiloja ovat koulujen liikuntasalit, Klamilan kuntosali, Klamilan Nuorten talon voimailusali ja Rajasali
 • Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan, kun ryhmäkoko on enintään 10 henkilöä. Harrastustoiminta tulee toteuttaa terveysturvallisesti turvavälit huomioiden niin, etteivät ryhmät kohtaa toisiaan.
  • lasten ja nuorten harrastustoimintaa suositellaan ensisijaisesti järjestettäväksi ulkotiloissa.

Tilojen käyttörajoitukset eivät koske varhaiskasvatuksen, perus- ja lukio-opetuksen tai nuorisotoimen tehtävien järjestämistä. Rajoitukset ovat voimassa päätöksen (ESAVI/635/2022) mukaisesti 20.1. – 2.2.2022.

Lisäksi Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella voimassa on kokoontumisrajoitus (ESAVI/414/2022), jonka mukaan sisätiloissa voi järjestää korkeintaan 10 henkilön ja ulkotiloissa korkeintaan 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Päätös on voimassa 31.1.2022 asti.

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmän suosituksiin perustuen jo aiemmin tehdyt toistaiseksi voimassa olevat päätökset jatkuvat:

 • Kaakon kaksikon työyksiköissä työskentelevät henkilöt jatkavat etätöissä työtehtävien niin salliessa. Arvion työtehtävien sallivuudesta tekee työyksikön esimies.
 • Kaakon kaksikon työntekijät päiväkodeissa ja kouluissa käyttävät kasvomaskeja tai visiiriä työtehtäviensä aikana. Kasvomaskin tai visiirin käyttövelvoite koskee myös kaikkia näissä toimiyksiköissä vierailevia henkilöitä.

Muita huomioita:

 • THL:n laaja maskisuositus koskee rokotussuojan tasosta riippumatta kaikkia 12 vuotta täyttäneitä ja tätä vanhempia.
 • Kaakon kaksikon kouluissa on maskisuositus kaikille perusopetuksen oppilaille ja lukion opiskelijoille.
 • Perusopetus ja lukio jatkavat lähiopetuksessa.
  • Mahdollisista muutoksista informoidaan oppilaiden huoltajia ilman aiheetonta viivettä. Ensisijaisesti viestintä tapahtuu Wilman kautta.
 • Kunnat palvelevat asiakkaita ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostitse.
 • Bunkkerimuseo ja Salpalinja-museo voivat toimia Etelä-Suomen aluehallintoviraston antaman kokoontumisrajoituspäätöksen (ESAVI/414/2022) puitteissa.
 • Kirjastot ja niiden oleskelutilat ovat käytettävissä. Kirjastoissa tulee noudattaa turvavälejä ja THL:n hygieniasuosituksia. Kirjastoautojen liikennöinti toimii normaalisti. Virolahden omatoimikirjasto on avoinna.

Kymsote suosittelee myös välttämään kaikkea ei-välttämätöntä matkustamista ulkomaille ja harkitsemaan tarkkaan myös kotimaan matkustamista.

18.1.2022 Kaakon kaksikon johtoryhmä