Valitse sivu

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on kokouksessaan 27.12.2021 on käsitellyt suosituksia alueellisista koronarajoituksista. Suositusten johdosta Kaakon kaksikon kunnissa kuntakohtaisia koronarajoituksia kiristetään. Päivitykset ovat eriteltyinä alla.

Rajoituksista etätyö ja maskin käyttö kunnan tehtävissä ovat voimassa toistaisesti. Sen sijaan kunnan tilojen käyttöön liittyvät rajoituksen ovat voimassa 27.1.2022 asti (ESAVI/45080/2021). Tiedotteessa on myös muita huomioita kuntien toimintaan liittyen.

Rajoitukset:

Kunnan tilojen käyttö

Harrastustoiminta

 • Yli 10 henkilön/osallistujan ryhmäharrastustoiminta (kaikki ikäluokat) Kaakon kaksikon kuntien sisätiloissa lakkautetaan 27.1.2022 asti.
  • Alle 10 henkilön/osallistujan ryhmäharrastustoiminnan järjestäminen tulee noudattaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 23.12.2021 antamaa päätöstä ESAVI/45080/2021.
 • Kunnan järjestämä tai organisoima yli 50 henkilön/osallistujan ryhmäharrastustoiminta ulkotiloissa lakkautetaan 27.1.2022 asti.

Muut tilaisuudet

 • Voidaan toteuttaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 23.12.2021 antaman päätöksen ESAVI/45080/2021 puitteissa.

Etätyö

 • Kaakon kaksikon työyksiköissä työskentelevät henkilöt jatkavat etätöissä työtehtävien niin salliessa. Arvion työtehtävien sallivuudesta tekee työyksikön esimies.
  • Tämä päätöksenosa kumoaa voimassa olleen etätyömääräyksen, joka ulottui 31.12.2021 asti. Etätyömääräystä jatketaan siis toistaiseksi.

Maskin käyttö

 • Kaakon kaksikon työntekijät päiväkodeissa ja kouluissa käyttävät kasvomaskeja tai visiiriä työtehtäviensä aikana. Kasvomaskin tai visiirin käyttövelvoite koskee myös kaikkia näissä toimiyksiköissä vierailevia henkilöitä.
  • Tämä päätöksenosa kumoaa voimassa olleen päätöksen maskien käyttövelvoitteesta, joka ulottui 31.12.2021 asti. Velvoittavaa maskin käyttöä jatketaan siis toistaiseksi.

Muita huomioita:

 • Maskin käyttöä suositellaan vahvasti kaikille muillekin 12 vuotta täyttäneille sisätiloissa ja ruuhkaisissa ulkotiloissa. Vahva suositus koskee myös oppilaita.
 • Perusopetus ja toisen asteen opetus jatkuvat lähiopetuksena joululoman jälkeen.
  • Mahdollisista muutoksista informoidaan oppilaiden huoltajia ilman aiheetonta viivettä. Ensisijaisesti viestintä tapahtuu Wilman kautta.
 • Kunnat palvelevat asiakkaita ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostitse.
  • Kunnanvirastot ovat suljettuina 9.1.2022 asti.
 • Bunkkerimuseo ja Salpalinja-museo voivat toimia Etelä-Suomen aluehallintoviraston 23.12.2021 antaman päätöksen ESAVI/45080/2021 puitteissa.
 • Kirjastot ja niiden oleskelutilat ovat käytettävissä. Kirjastoissa tulee noudattaa turvavälejä ja THL:n hygieniasuosituksia. Kirjastoautojen liikennöinti toimii normaalisti. Virolahden omatoimikirjasto on avoinna.
 • Kymsote suosittelee myös välttämään kaikkea ei-välttämätöntä matkustamista ulkomaille ja harkitsemaan tarkkaan myös kotimaan matkustamista.

Heikentyneestä korontilanteesta ja rajoituspäätöksistä huolimatta haluamme toivottaa kaikille rauhallista ja levollista joulunaikaa sekä hyvää tulevaa vuotta 2022!

Kaakon kaksikon johtoryhmä