Valitse sivu

Koronatilanne Kymenlaaksossa on edelleen vaikea ja tartuntamäärät ovat pysyneet korkeina. Kymenlaakso on koronaviruksen leviämisalue.

Kahden viikon aikana ajalla 8.-21.11.2021 Kymenlaaksossa on todettu 239 uutta koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on 146,6.

Koronavirusta on todettu eniten Kotkassa, Kouvolassa ja Pyhtäällä. Kunnittain ilmaantuvuus samalla ajalla on Kouvola 166,2, Kotka 141,2 ja Pyhtää 487,2.

Tartunnanlähteet ovat hyvin moninaisia ja tartuntoja esiintyy eri ikäluokissa. Merkittävimpinä tartunnanlähteinä on samassa taloudessa asuva (26,5 %) tai muu lähipiiri (10,3 %). Muita yleisimpiä tartunnanlähteitä ovat työ (6,3 %), ulkomaanmatka (5,4 %), yleisötilaisuus (4,9 %) ja yksityistilaisuus (4,5 %). Ulkomailta saatujen tartuntojen määrä on vähentynyt. Useampia tartuntoja on todettu mm. eläkeikäisten kokoontumisissa, kuten päivätansseissa.

Koronanäytteistä positiivisia on 4,1 %. Tänään on todettu 30 uutta koronavirustartuntaa. Tartunnanjäljitys on hyvin kuormittunut. Tartunnan saaneisiin on pystytty aiemmin olemaan yhteydessä saman päivän aikana, mutta tätä ei voida enää taata vaan viive on 0-1 vuorokautta. Altistuneisiin ollaan yhteydessä 1-3 vuorokauden viiveellä.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä yhdeksän koronaviruspotilasta. Viimeisen kahden viikon aikana erityisesti teho- tai valvontahoidossa olevien potilaiden määrä on ollut toimintojen kapasiteettiin nähden huomattava. Epidemiatilanne ei kuitenkaan kuormita vain sairaalahoitoa, vaan koko terveydenhuoltoa.

  • Kymenlaakson koronatilanne on vaikea ja se kuormittaa koko terveydenhuoltoamme. Useita kymmeniä henkilöitä on päivittäin kiinnitettynä pelkästään koronarokotuksiin, näytteenottoon, neuvontaan, jäljitykseen, kotiseurantaan ja rajaturvallisuuteen, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa selvittää.
  • Henkilöstöä on jouduttu irrottamaan ajoittain muualta, mikä lisää hoitovelkaa eri puolilla.

Koronaviruksen lisäksi on uhkana, että muutkin virusepidemiat yleistyvät alueella.

  • Viime vuonna sekä rs-virusta että influenssaa esiintyi vähäisesti. On mahdollista, että nyt nämä muut epidemiat tulevat vahvoina. Rs-virusta on jo alueella ja tilanne voi kehittyä siten, että se alkaa myös kuormittaa terveydenhoitoa. Influenssakausi ei ole vielä alkanut, Mäntymaa kertoo.

Kymenlaaksossa on voimassa vahva maskisuositus.

  • Maskin käyttö on otettava tosissaan. Maski antaa suojaa koronan lisäksi myös muilta virusepidemioilta. Samoin hyvä käsi- ja yskimishygienia ovat tärkeitä, Mäntymaa muistuttaa.
  • Edelleen on toistettava ja painotettava, että flunssaoireisena ei mennä työpaikalle, kouluun tai päiväkotiin.

Aluehallintoviraston päätöstä odotetaan, suositus etäkokouksiin

Kymenlaakson alueellisessa koronakoordinaatioryhmässä keskusteltiin tänään pitkään, millaisia mahdollisuuksia ja keinoja alueella on koronaepidemian hallitsemiseksi. Koronakoordinaatioryhmä päätti viikko sitten esittää aluehallintovirastolle yleisötapahtumien kokoontumisrajoituksia Kymenlaaksoon. Rajoitus tarkoittaisi, että Kymenlaaksossa ei voisi järjestää yli 50 hengen yleisötilaisuuksia, joissa on käytössä seisomakatsomo tai yleisöllä ei ole ennakkoon määritettyä yksilöityä istumapaikkaa. Aluehallintovirastolle on toimitettu selvitys Kymenlaakson koronatilanteesta ja tänään annetaan vielä lisätietoja erityisesti terveydenhuollon kuormittumisesta. Aluehallintovirasto käsittelee koronakoordinaatioryhmän esitystä alueellisista yleisötapahtumien kokoontumisrajoituksista Kymenlaaksoon todennäköisesti tällä viikolla tai ensi viikon alkupuolella.

Koronakoordinaatioryhmässä tärkeimpänä nähtiin, että alueella jo voimassa olevat suositukset otetaan kunnolla käyttöön koko Kymenlaaksossa. Lisäksi tehtiin muutamia täsmennyksiä ja kulttuuritilaisuuksia koskeva suositus.

Kymenlaaksossa on jo voimassa etätyösuositus kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Etämahdollisuutta on suosittava myös kokouksissa aina silloin, kun tämä on mahdollista. Tämä koskee niin työpaikkojen kuin yhdistystenkin kokouskäytäntöjä.

Lisäksi kulttuuritapahtumiin annettiin uusi suositus koskien väliaikoja, joissa voi syntyä ruuhkaisia tilanteita mm. väliaikatarjoilujen yhteydessä ilman maskia. Suosituksen mukaan sellaisissa kulttuuritapahtumissa, joissa ei ole käytössä riittävän väljiä väliaikatiloja, katsojien tulee viettää väliaika katsomotiloissa.

  • Suositukset ja rajoitukset on nyt otettava tosissaan. Nykyistä epidemiatilannetta ei hallita pelkästään rokotuksilla. Koronarokotukset ovat erittäin tärkeitä ja niihin pitää viimeistään nyt hakeutua. Koronarokotus ei suojaa täysin koronatartunnalta, mutta se antaa hyvän suojan vakavilta tautimuodoilta, Mäntymaa toteaa.
  • Rokotuksilla, maskin käytöllä, hyvällä käsihygienialla, etätyöllä ja käyttämällä harkintaa sosiaalisten kontaktien määrässä voidaan yhdessä vaikuttaa siihen, että saisimme Kymenlaakson koronatilanteen paremmaksi. Tilanne on nyt erittäin huolestuttava.

Huonontuneessa epidemiatilanteessa Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä on päättänyt kokoontua loppuvuoden ajan viikoittain eli seuraavan kerran keskiviikkona 1.12.2021.