Valitse sivu

Neova Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 2. momentin kohdan 3 mukaisen ympäristölupahakemuksen, sekä toimenpidelupahakemuksen (MRL 126 §) kiinteistön omistajan valtuutuksella puuterminaalialueen perustamiseksi noin 2,5 ha kokoiselle alueelle, kiinteistölle 935-408-2-161, osoitteessa Nopalantie 32, Virolahti. Kyseessä on uusi toiminta.

Toiminnan ympäristölupa ja toimenpidelupa käsitellään samanaikaisesti erillisillä päätöksillä. Ympäristölupa käsitellään Virolahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen (Haminan kaupungin lupavaliokunta) ja toimenpidelupa Virolahden kunnan rakennusvalvonnan toimesta.