Valitse sivu

Haettavana

VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNTIEN KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOYHDISTYSTEN KOHDEAVUSTUKSET VUODELTA 2021

VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNTIEN HIIHTOLATUJEN JA LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖKUSTANNUS- JA HOITOAVUSTUKSET KAUDELTA 2020 – 2021

MIEHIKKÄLÄN KUNNAN MOOTTORIKELKKA-AVUSTUS VUONNA 2021

Hakemus tehdään joko viralliselle Kuntaliiton avustuslomakkeelle, e6295 Hakemus Kunnan avustus seuralle tai vapaamuotoisena.

Hakemuksen allekirjoittaa nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö yhdistyksen puolesta. Avustusta myönnetään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaa tukeviin tarkoituksiin.

Avustushakemukseen tulee liittää

 • selvitys kohteesta, johon avustusta haetaan esim. tapahtumakulut, leiri- ja retkitoiminta, vuokratai
  palkkauskulut, materiaalihankinnat, laite- ja kalustohankinnat, kunnossapitokulut, SM –
  kisakorvaukset
 • avustettavasta kohteesta aiheutuneiden kustannusten tositejäljennökset
 • hiihtolatujen osalta hakemukseen on liitettävä selvityslomake valaistujen latujen
  käyttökustannuksista (sähköt, kunnossapito) sekä moottorikelkkojen ajopäiväkirjat, huom!
  kaikki ladut huomioidaan, mutta hakemukseen eriteltävä valaistu- tai retkilatu
 • hakijan pankkitili ja yhteystiedot

Lisätietoja antaa vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi, sari.rasi@virolahti.fi, p. 050 3892 125.

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 1.11.2021 osoitteella Virolahden kunta, vapaaaikatoimisto,

PL 14, 49901 VIROLAHTI
Virolahdella 14.10.2021
SIVISTYS- JA HYVINVONTILAUTAKUNTA / K a a k o n k a k s i k k o