Valitse sivu

ILMOITUS
Kuntatekniikan lautakunnan lupajaosto tekee MRL 166 § ja 167 § mukaisia rakennetun ympäristön hoitoa valvovia katselmuksia Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueella lokakuussa
viikkojen 42-43 aikana. Katselmuksissa kiinnitetään huomiota maisemaa rumentaviin rakennuksiin ja rakennelmiin sekä alueen siisteyteen.


Lupajaosto tulee antamaan katselmuksien perusteella tarvittaessa kunnostamis-/siistimiskehotuksia rakennusten kunnossapitoon ja ympäristön hoitoon.


Miehikkälän ja Virolahden kuntien rakennusvalvonta