Valitse sivu

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt vuonna 2013 valmistuneen alueen liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksen. Suunnitelmassa asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet ja painotukset vuoteen 2030 sekä kuvataan konkreettiset toimenpiteet vuosille 2022–2026. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä muiden viranomaistahojen (mm. Liikenneturva, poliisi, pelastuslaitokset, kunnat jne.) kanssa. Suunnitelma valmistuu kesäkuussa 2022.

Tapahtumat ja tempaukset ovat osa aktiivista  liikenneturvallisuustyötä. Kuvat: Liikenneturva.
Tapahtumat ja tempaukset ovat osa aktiivista liikenneturvallisuustyötä. Kuvat: Liikenneturva.

Laaja-alaisen suunnitelman tavoitteena tieliikenteessä kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden nollavisio

Kaakkois-Suomessa, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella, tieliikenteessä kuolee vuosittain keskimäärin 12 ihmistä ja loukkaantuu vakavasti noin 50 ihmistä. 2000-luvun alkupuolella tieliikenteessä menehtyi vielä 30 ihmistä vuosittain, joten kehitys on ollut oikeansuuntaista.

Liikenneturvallisuussuunnitelma saa tavoitteensa valtakunnallisesta liikenneturvallisuusstrategiasta alueen toimintaympäristö ja muut erityispiirteet huomioiden. Suunnitelman keskeisiä lähtökohtia ovat Euroopan laajuisesti hyväksytty liikenneturvallisuuden nollavisio sekä siihen vahvasti kytkeytyvä Safe System -ajattelu, jossa tarkasteltavia osa-alueita ovat mm. liikennekasvatus ja viestintä, liikenteen valvonta, liikenneympäristö ja ajoneuvot.

Eri osa-alueisiin kytkeytyviä läpileikkaavia teemoja ovat mm. pelastustoiminta, liikenneturvallisuustilanteen seuranta ja analysointi sekä viranomaisyhteistyö ja liikenneturvallisuustyön resursointi. Suunnittelussa keskitytään toimenpiteisiin, jotka ovat alueellisten toimijoiden kautta edistettävissä.

Hankkeen ohjauksesta vastaa Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä, johon kuuluu suunnitelman laadinnan keskeisimpien osapuolten edustus.

Osallistu ja vaikuta!

Minkä liikkujaryhmän tai ryhmien turvallisuudesta olet huolissasi, mitkä ovat keskeisimmät liikenneturvallisuusongelmat Kaakkois-Suomessa sekä millä keinoin liikenneturvallisuutta tehokkaimmin parannettaisiin? Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia oheisen linkin kautta aukeavassa kyselyssä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään painopistealueiden valinnassa ja toimenpiteiden suunnittelussa.

Vastaa kyselyyn (menti.com)