Valitse sivu

Kymenlaakson koronaepidemiatilanne on jatkanut heikentymistään ja koronakoordinaatioryhmä linjasi tänään 4.8.2021 alueen olevan leviämisvaiheessa.

Kymenlaaksossa tartuntamäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Viimeisen täyden kalenteriviikon aikana (26.7.-1.8.) uusia tartuntoja todettiin 121. Sitä edeltävällä viikolla tartuntoja ilmeni 69. Kymenlaakson ilmaantuvuusluku on viimeisen kahden viikon tarkastelujaksolla noussut nyt yli sadan, ollen 116,3. Kaikista näytteistä positiivisia on korkeat 5,7 % ja jäljitettävyys on 60 prosentin luokkaa.

Tartunnat leviävät nyt hyvin normaalissa elämässä, jossa sosiaalisista kanssakäymistä on sukulaisten ja ystävien kesken.

– Selkeästi on palattu entistä normaalimpaan elämään, tavataan sukulaisia, ystäviä ja järjestetään erilaisia juhlia. Olemme enemmän ja enemmän uskaltautuneet tekemään sitä, mitä toista vuotta tässä on vältelty. Ikävä kyllä sitten epidemian kannalta tämä kaikki on oivallinen maaperää tartuntojen lisääntymiselle nopeastikin, toteaa Kymsoten hallintoylilääkäri Kari Kristeri.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä kaksi potilasta koronavirustaudin takia, mutta selkeässä kasvussa olevien tartuntamäärien takia sairaalahoidon tarpeen ennustetaan kasvavan lähiviikkoina.

– Sairaalanhoidossa on pääosin ollut läpi kesän työikäisiä ja merkittävässä määrin myös perusterveitä, jopa tehohoidossa. Sairaalahoitoon joutuvat ovat lähes poikkeuksetta rokottamattomia, tai korkeintaan yhden rokotuksen saaneita. Toivottavasti tämä viesti herättäisi kaikki rokotusikäiset hakeutumaan nopeasti rokotukseen.

Kuormitus on nousussa myös testaustoiminnassa, jossa lähinnä vastausten saamiseen on tullut viivettä. Samoin tartunnanjäljitys on ruuhkautunut suurien päiväkohtaisten uusien tartuntojen myötä.

Koulut aloittavat lähiopetuksessa ja harrastustoimintaan ei rajoituksia

Koronakoordinaatioryhmä antoi suosituksen, jonka mukaan Kymenlaaksossa kouluihin palataan syyslukukauden alkaessa lähiopetuksessa. Suositus koskee sekä peruskoulua että toista astetta. Kunnat tekevät asiaan liittyvät päätökset omin koulujensa osalta. Kouluissa tulee huomioida maskisuosituksen jatkuminen niin oppilailla 6. luokasta lähtien kuin henkilökunnalla, samoin myös muut epidemian leviämistä torjuvat toimenpiteet.

Kymenlaaksossa julkisten sisätilojen käyttöä tai kaupunkien tiloissa tapahtuvaa harrastustoimintaa koskeviin suosituksiin ja rajoituksiin ei tässä vaiheessa tehdä muutoksia.

Vahva maskisuositus jatkuu edelleen Kymenlaaksossa, ja koordinaatioryhmä korosti myös maskien käyttöä ulkotiloissa, silloin kuin lähikontakteja ei voida välttää. Suositus koskee myös ulkoilmatapahtumia. Samoin alueella on myös edelleen yleinen etätyösuositus.

Aluehallintovirastolle suositus antaa Kymenlaaksoon yleisötapahtumien järjestämiseen liittyviä rajoituksia – yksityistilaisuuksissa suositus välttää lähikontakteja

Koronakoordinaatioryhmä antoi suosituksen, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto antaisi päätöksen, jolla yleisötapahtumien järjestämisessä noudatettaisiin kiihtymisvaiheen mukaisia rajoituksia. Tämä tarkoittaisi tartuntatautilain 58§ mukaisilla päätöksillä järjestämään tapahtumat siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Samalla tulee noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilaista tulevia velvollisuuksia.

Päätökset kohdistuvat sisätiloihin, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattuihin ulkotiloihin, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen.

Aluehallintovirastolta odotetaan päätöksiä asiaan ensi viikolla.

Koronakoordinaatioryhmä antoi yksityistilaisuuksien osalta myös suosituksen, että nämä tulee järjestää niin, että tilaisuudessa voidaan aidosti välttää lähikontakteja, huolehtia tarkasta hygieniasta ja noudattaa maskisuosituksia.

Lisätietoja

Kari Kristeri, hallintoylilääkäri
P. 040 489 9399, kari.kristeri@kymsote.fi