Valitse sivu

Ikääntyneille suunnattu kysely taide- ja kulttuuritoiminnasta!

Taiteen ja kulttuurin merkitys ihmisen hyvinvoinnille on jo pitkään ollut tiedossa ja sen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi on alettu tehdä töitä myös sote-alalla.

Kymsotessa on käynnissä hanke, jossa yhtenä tavoitteena on saada aikaan ikääntyneiden kulttuurihyvinvointisuunnitelma, jonka avulla taide- ja kulttuuritoiminta saataisiin paremmin osaksi ikääntyvän väestön elämää niin kunnissa kuin Kymsoten ikääntyneiden palveluissa.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman mallintamisen toteuttaa XAMK kulttuurihyvinvoinnin YAMK-opiskelija opinnäytetyönään. Kehittämis- ja opinnäytetyön tueksi kerätään ikääntyneiltä kyselyn avulla tietoa taiteeseen ja kulttuuriin liittyvistä kokemuksista ja palvelujen saatavuudesta

Linkki kyselyyn :

https://link.webropolsurveys.com/S/DC8387A5C64B0EC3

Kyselyyn voi vastata 15.8.2021 Saakka