Valitse sivu

Haminan kaupungin sekä Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteiset ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty Haminan kaupunginvaltuustossa 4.5.2021, Miehikkälän kunnanvaltuustossa 17.5.2021 ja Virolahden kunnanvaltuustossa 14.6.2021.

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista ja turvata asukkaille terveellinen ja viihtyisä elinympäristö. Ympäristönsuojelumääräykset koskevat kaikkia kuntalaisia pois lukien määräyskokoelmassa eritellyt toiminnot.

Ympäristönsuojelumääräykset