Valitse sivu

Vireilletulo

Virolahden kunta on ajantasaistamassa merenranta-alueiden oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Kaavan ensisijaisena tavoitteena on oikaista kaavassa havaitut virheellisyydet, päivittää kaavaan myönnetyt poikkeamat ja selvittää mahdollisuus nostaa loma- ja asuinrakennuspaikkojen rakennusoikeutta. Tavoitteena on tarkastella kyläalueiden ja niiden läheisyydessä olevien lomarakennuspaikkojen muuttamista vakituisiksi asuinrakennuspaikoiksi.

Kaavatyön yhteydessä kartoitetaan ja pyritään toteuttamaan myös maanomistajien muutostoiveita kuten rakentamattomien rakennuspaikkojen siirtoja rakennettavuudeltaan parempiin paikkoihin. Voimassa olevan rantaosayleiskaavan mitoitusta ei muuteta, mutta tarvittaessa tarkastetaan voimassa olevan kaavan tilakohtaisia mitoituksia ja tehdään niihin korjauksia.

Tähän kaavamuutokseen otetaan tutkittavaksi 31.8.2021 mennessä tehdyt esitykset. Muutoksista perittävistä maksuista kuntatekniikan lautakunta on päättänyt kokouksessaan 26.5.2021/ 54 §, että maanomistajan pyynnöstä tehtävistä kaavamuutoksista peritään MRL:n 76 §:n perusteella 300 € korvaus. Korvaus peritään maanomistajalta kun kaavamuutos on saanut lainvoiman. Mikäli muutos ei toteudu, ei maksua peritä. Maanomistajan on hankittava omalla kustannuksellaan tarvittavat selvitykset (luonto-, kulttuuri-, arkeologinen ja vastaavat selvitykset).

Yleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)  pidetään yleisesti nähtävillä 8.7. – 31.8.2021 välisen ajan Virolahden kunnanvirastossa, os. Virojoentie 7 49900 VIROLAHTI ja Miehikkälän kunnantalon kuntatekniikan toimistossa os. Keskustie 4A, 49700 MIEHIKKÄLÄ, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiaan. Koronarajoituksista johtuen asiointi tulee sopia erikseen puh. 050 3892 150.

Lisäksi OAS on nähtävillä Virolahden kunnan kotisivulla www.virolahti.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mahdollisesti esitettävät mielipiteet on toimitettava kuntatekniikan  toimistoon os. Keskustie 4A 49700 MIEHIKKÄLÄ, tai sähköpostitse kaavoitus@virolahti.fi  31.8.2021 klo 15:00 mennessä.

Voimassa oleva kaava on nähtävillä Etelä-Kymenlaakson karttapalvelussa

https://karttapalvelu.kotka.fi//

(josta vasemmasta laidasta löytyvistä aineistoista valitaan yleiskaava).

Kuntatekniikan lautakunta