Valitse sivu

Poikkeamaa haetaan Virolahden merenranta-alueiden osayleiskaavan määräyksistä muuttaa loma-asunto ympärivuotiseksi asunnoksi, jota alueen yleiskaava ei salli Virolahti (935) kunnan Pyterlahti (421) kylän Koivu 1:310 tilalle (2323 m²).

Alueen merenranta-alueiden rantaosan yleiskaavan määräyksissä asuinrakennuspaikan pinta-ala on oltava 5000 m² ja asuinrakennuksen etäisyys keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla 40 m (on n. 30 m).

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävänä Virolahden kunnan internetsivuilla sekä Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla 10. – 21.6.2021 välisenä aikana.

Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 21.6.2021 mennessä osoitteella

Miehikkälän kunta, kuntatekniikan lupajaosto, Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä.

Miehikkälässä 10.6.2021
Rakennusvalvonta