Valitse sivu

Virolahden kunnalta voi hakea tapahtumatukea Virolahdella järjestettäviin tapahtumiin, jotka järjestetään aikavälillä 1.7.-31.8.2021.Tapahtumatuki tulee hakea ennen tapahtuman järjestämistä ja viimeistään 23.7.2021 mennessä. Harkinnanvaraista avustusta voi hakea yritys, yhdistys tai yksittäinen työryhmä. Tapahtumatukea ei voi saada ne tapahtumat, jotka jo saavat kunnalta tukea ja joissa kunta on joko järjestäjänä tai osa järjestäjänä.

Tapahtumatuki voi olla enintään 3.000 euroa tai 40 % tapahtuman kokonaiskustannuksista. Tapahtumajärjestäjällä on velvollisuus laatia tapahtumasta 30.10.2021 mennessä raportti, josta ilmenee osallistuja- ja kävijämäärät sekä tapahtuman talousselvitys. Mikäli tapahtumajärjestäjältä ei

saada tapahtumasta jälkikäteisselvitystä, kunnalla on oikeus periä tapahtumatuki takaisin.

  • Tapahtumatuen arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat asiat, jotka ovat tarpeen esittää vapaamuotoisessa hakemuksessa:
  • Tapahtuman ajankohta, toteutussuunnitelma ml. suunnitellut koronaturvatoimet ja sisältö. Tukeen oikeuttavan tapahtuman sisällön tulee olla Virolahden kunnan arvojen mukainen.
  • Tapahtuman vaikuttavuus mm. hyvinvoinnin edistäminen, matkailunäkökulma, kunnan vetovoima
  • Odotettu kävijämäärä
  • Tapahtuman budjetti
  • Markkinointiyhteistyö Virolahden kunnan kanssa

Tapahtumatukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella osoitettuna Virolahden kunnalle (kirjaamo@virolahti.fi tai Virolahden kunta, Virojoentie 7, 49900 Virolahti). Lisätietoja voi tiedustella puh 05 74 912