Valitse sivu

Lupavaliokunta on käsitellyt LT Granit Oy:n maa-aineslain 4 §:n ja valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta 1 §:n mukaisen lupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta luvan hakijalle tarvekiven louhintaan, sekä luvan aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on jo olemassa olevan luvan jatkaminen. Lupapäätös annetaan 26.4.2021.

Toiminta sijoittuu Virolahden kunnan Alapihlajan kylässä tiloille Värri 935-401-1-84, Vanha-Värri 935-401-1-35 ja Vanha-Värri I 935-401-1-75. Ottamisalueen pinta-ala on4,6 ha.

Päätöksestä kuulutetaan yleisessä tietoverkossa Virolahden kunnan sekä Haminan kaupungin internetsivuilla 26.4.-2.6.2021. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä osoitteessa: http://ptkjulkaisu.hamina.fi:81/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivän kuluessa (2.6.2021 mennessä) Itä–Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on kokonaisuudessaan nähtävillä lupapäätöksessä kuulutuksen liitteissä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Krista Rantamo p. 050 477 5329.

Haminassa 23.4.2021

Haminan lupavaliokunta