Valitse sivu

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on kokouksessaan 21.4.2021 on antanut suosituksen 12 – 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan sallimisesta tietyin rajoituksin. Kaakon kaksikon alueella ryhmäharrastustoiminta on 22.4.2021 alkaen mahdollista seuraavasti:

 • Alle 18-vuotiaiden (vuonna 2003 syntyneet ja sitä nuoremmat) ryhmäharrastustoiminta on mahdollista ulkotiloissa ilman ryhmäkoon rajoituksia seuraavilla käytännöillä
 • Alakouluikäisten (vuonna 2008 syntyneet) ja sitä nuorempien ryhmäharrastustoimintaa voidaan toteuttaa myös sisätiloissa. Sisätiloissa tapahtuvassa toiminnassa tulee noudattaa 10 henkilön ryhmäkoon rajoituksia.
  • Yläkouluikäisten (ennen vuotta 2008 syntyneet) osalta ryhmäharrastustoimintaa ei voida toteuttaa sisätiloissa.
 • Harrastustoiminnassa tulee noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön lasten- ja nuorten harrastustoiminnan ohjetta.
 • Aikuisten (18 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat) ryhmäharrastustoiminta on edelleen toistaiseksi keskeytetty sisä- ja ulkotiloissa. Suosituksena toteuttaa toiminta etämuotoisena.
 • Nuorisotalot, Kiwi, Pleissi sekä Klamilan nuortentalo pysyvät suljettuna. Nuokkaritoiminta on mahdollista toteuttaa ulkona tapahtuvana toimintana. Yksittäiset välttämättömät asiakaskohtaamiset ovat mahdollisia sisätiloissa noudattamalla turvavälejä ja käyttämällä maskeja.
 • Yksityisten sisäliikuntapaikkojen kiinniolemista suositellaan 30.4.2021 asti.

Kuntien liikuntaryhmiä- ja paikkoja koordinoi Kaakon kaksikon liikuntatoimi, johon voi olla yhteydessä vuorojen osalta.

Kaikilta muilta osin rajoitukset ajalla 19.4.-30.4.2021 pysyvät ennallaan

 • Varhaiskasvatus ja perusopetus toimivat normaalisti. Yläkoulujen oppilaille ja kuudesluokkalaisille suositellaan vahvasti maskin käyttöä koulupäivän ja koulukuljetusten ajan. Virolahden lukio toimii lähiopetuksessa tarkoin koronajärjestelyin.
 • Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräyksellä kaikki yli 6 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat kielletty 30.4.2021 asti. Enintään 6 hengen tilaisuuksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.
 • Suositellaan, että ei järjestetä yli 6 hengen yksityistilaisuuksia tai perhejuhlia, eikä tällaisiin myöskään osallistuta.
 • Kulttuuritilat ja kirjastot eivät ole käytettävissä tapahtumille. Kirjastojen oleskelutilat, kuten lehtisalit pysyvät suljettuina. Kirjastoissa lainaus- ja palautustoiminta jatkuvat siten, että oleskelu kirjastoissa on enintään 15 min. / käyntikerta. Kirjastoauton liikennöinti on edelleen keskeytetty. Virolahden omatoimikirjasto on suljettu.
 • Salpalinjamuseon ja Bunkkerimuseon ovat avoinna siten, että turvavälien noudattaminen on tosiasiallisesti mahdollista.
 • Kunnat palvelevat asiakkaita puhelimitse ja sähköpostitse. Painavin perusteiden käyntiasiointi on mahdollista erillisellä ajanvarauksella.
 • Kuntien henkilöstö on etätöissä kaikissa sellaisissa tehtävissä, joissa se on mahdollista.

Vahvat suositukset kasvomaskien käytöstä ovat edelleen voimassa Kymenlaaksossa yli 12-vuotiaille. Kymsote on suositellut alueen työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista.

Kymsote suosittelee myös välttämään kaikkea ei-välttämätöntä matkustamista ulkomaille ja harkitsemaan tarkkaan myös kotimaan matkustamista. Tämän lisäksi Kymsote rajoittanut vierailijoiden pääsyä sairaaloihin.

Seuraavan kerran kuntakohtaisia rajoituksia tarkastellaan ja niistä tiedotetaan ensi viikolla (vko 17).

21.4.2021 Kaakon kaksikon johtoryhmä