Valitse sivu

Ympäristötarkastaja on 1.4.2021 tehnyt viranhaltijapäätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n tarkoittamasta tilapäistä melua tai tärinää koskevasta ilmoituksesta.

Päätös annetaan 6.4.2021.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ: TG Granit Oy, c/o Bonum, Raatimiehenkatu 18, 53100 Lappeenranta

Yhteyshenkilö: Unto Ahtola, p. 040 557 0543

TOIMINNAN KUVAUS: Ilmoitus koskee väliaikaista sivukiven murskausta aikavälillä 19.4.2021.- 21.5.2021.  Meluavia työvaiheita tehdään arkisin (ma-pe) klo 8.00-16.00 noin kahden viikon aikana. Murskaus suoritetaan yhdellä murskaimella.

SIJAINTIPAIKKA: Nurmikorven louhimo, Museotie 558, 49900 Virolahti

PÄÄTÖS JA PÄÄTÖSASIAKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO: Päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa Haminan kaupungin ja Virolahden kunnan internetsivuilla 6.4.2021. – 13.5.2021. välisenä aikana, osoitteessa: http://ptkjulkaisu.hamina.fi:81/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm  

VALITUSOIKEUS: Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä asianosaisilla ja yleistä etua valvovilla viranomaisilla. Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Valitusaika päättyy 13.5.2021.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Krista Rantamo, p. 050 477 5329

Haminassa 1.4.2021

LUPAVALIOKUNTA