Valitse sivu

KAAKON KAKSIKON AVUSTUKSET YRITYKSILLE JA YHDISTYKSILLE NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISEEN VUONNA 2021

Avustushakemukset Miehikkälän tai Virolahden kunnille tulee jättää 19.4.2021 mennessä.

Kunnat avustavat yrityksiä ja yhdistyksiä 15-21 vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkaamisessa.  Avustus on enintään 400 €/kesätyöntekijä. Työsuhteen tulee kestää 1 kk:n ajan ja työtä tulee olla vähintään 6 h/päivä. 

Miehikkälän kunnalle osoitetaan hakemukset nuorista, joiden kotikunta on Miehikkälä ja Virolahden kunnalle osoitetaan hakemukset nuorista, joiden kotikunta on Virolahti. Työllistävä yritys tai yhdistys voi sijaita missä kunnassa vain.

Yrittäjäperheen oman nuoren työllistämiseen tukea ei voi saada.

Avustuksen maksatuksen yhteydessä hakijan on esitettävä kopio palkkakuitista.

Vapaamuotoiset avustusanomukset osoitetaan kunnille:

MIEHIKKÄLÄN KUNTA                           VIROLAHDEN KUNTA
www.miehikkala.fi                                 www.virolahti.fi
p. 05 74 901                                            p. 05 74 912