Valitse sivu

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on kokouksessaan 24.3.2021 viimeisimmän kerran tarkastellut alueellisia rajoituksia ja suosituksia.

 • Yläkoulut siirtyvät lähiopetukseen 29.3.2021 alkaen. Yläkoulujen oppilaille ja kuudesluokkalaisille suositellaan vahvasti maskin käyttöä koulupäivän ja koulukuljetusten ajan.
 • Virolahden lukio jatkaa etäopetuksessa 18.4.2021 asti, kuitenkin mahdollistaen välttämättömän lähiopetuksen. Lukiolaisille järjestetään noudettava kouluruoka. Lukion lähiopetukseen palaamista suunnitellaan 19.4.2021 alkavaksi, huomioiden koronakoordinaatioryhmän suositukset.
 • Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräyksellä kaikki yli 6 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat kielletty 31.3.2021 asti. Enintään 6 hengen tilaisuuksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Huhtikuun osalta Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee määräystä. Kunnat tiedottavat määräyksestä sen valmistuttua.
 • Suositellaan, että ei järjestetä yli 6 hengen yksityistilaisuuksia tai perhejuhlia, eikä tällaisiin myöskään osallistuta.
 • Miehikkälän ja Virolahden sisäliikuntapaikat ovat suljettuina vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien lasten osalta. Yksityisten liikunta- ja urheilupaikkojen sulkemista suositellaan edelleen, jos sitä ei ole vielä tehty.
  • Aikuisten ja vuonna 2007 tai sitä ennen syntyneiden nuorten ryhmäharrastustoiminta suositellaan toteutettavan etämuotoisena. Ammattilais- ja huippu-urheilun harjoitustoiminta turvataan tietyin edellytyksin.
 • Vuoden 2007 jälkeen syntyneiden osalta harrastustoimintaa voidaan jatkaa sisä- ja ulkotiloissa, jos tosiasiallisista turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta voidaan huolehtia. Ryhmän enimmäiskoko on 10 henkilöä ml. ohjaajat. Liikuntaryhmiä- ja paikkoja koordinoi Kaakon kaksikon liikuntatoimi, johon voi olla yhteydessä salivuorojen osalta.
 • Nuorisotalot, Kiwi, Pleissi sekä Klamilan nuortentalo pysyvät suljettuina. Nuorisopalveluita tarjotaan verkossa. Yksittäiset välttämättömät asiakaskohtaamiset ovat mahdollisia sisätiloissa noudattamalla turvavälejä ja käyttämällä maskeja.
 • Kulttuuritilat ja kirjastot eivät ole käytettävissä tapahtumille. Kirjastojen oleskelutilat, kuten lehtisalit pysyvät suljettuina. Kirjastoissa lainaus- ja palautustoiminta jatkuvat siten, että oleskelu kirjastoissa on enintään 15 min. / käyntikerta. Kirjastoauton liikennöinti on edelleen keskeytetty. Virolahden omatoimikirjasto on suljettu.
 • Salpalinjamuseon ja Bunkkerimuseon ovat avoinna siten, että turvavälien noudattaminen on tosiasiallisesti mahdollista.
 • Kunnat palvelevat asiakkaita puhelimitse ja sähköpostitse. Painavin perusteiden käyntiasiointi on mahdollista erillisellä ajanvarauksella.
 • Kuntien henkilöstö on etätöissä kaikissa sellaisissa tehtävissä, joissa se on mahdollista.

Vahvat suositukset kasvomaskien käytöstä ovat edelleen voimassa Kymenlaaksossa yli 12-vuotiaille. Kymsote on suositellut alueen työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista.

Kymsote suosittelee myös välttämään kaikkea ei-välttämätöntä matkustamista ulkomaille ja harkitsemaan tarkkaan myös kotimaan matkustamista. Tämän lisäksi Kymsote rajoittanut vierailijoiden pääsyä sairaaloihin.

25.3.2021 Kaakon kaksikon johtoryhmä