Valitse sivu

Alkuvuodesta 2020 asti koronavirusepidemia on ravistellut koko maailmaa sekä muuttanut toimintaympäristöä. Koronan aiheuttamat rajoitukset ovat vaikuttaneet merkittävästi ihmisten, yritysten ja organisaatioiden arkeen. Kertomusvuosi oli toiminnan järjestämisen sekä henkilöstön jaksamisen näkökulmasta koetteleva.

Palvelutuotanto toimi kokonaisuudessaan hienosti hankalissa olosuhteissa. Suuri kiitos koko henkilöstölle erinomaisesta suoriutumisesta todella haastavissa olosuhteissa – kiitos.

Hankalasta vuodesta huolimatta myös strategiset hankkeet etenivät. Vaalimaalla tapahtui merkittävä kehitysaskel, kun Skandinavian Shopping Center (SSC) avautui 29.10.2020. SSC:n avautumisen merkitystä korostaa entisestäänkin tämä vaikea ajanjakso. Kun rajaliikenne avautuu, niin Vaalimaan tulevaisuus tulee olemaan loistava.

Peruspalveluiden tulevaisuuden osalta kertomusvuonna merkittävämpiä asioita olivat Kymsoten hallituksen päätös siitä, että Kaakon kaksikon Sote-keskus sijoittuu Virolahdelle sekä Virojoen uuden päiväkoti -hankkeen edistyminen. Uusi päiväkoti valmistuu Virojoen koulukeskukseen vuonna 2022.

Virolahden väestökehityksen suunta ja asetelma ovat lupaavia. Väestökehityksen trendi taittui vuonna 2019 ja vuonna 2020 Virolahti oli ns. muuttovoittokunta (+13), joskin kokonaisväestömuutos oli kunnassa -19 henkilöä. ”Viimeinen vuosi on muuttanut ihmisten preferenssejä maalle muuttamisen osalta erittäin myönteisiksi – tämä näkyi loppuvuoden 2020 muuttotilastoissa. Virolahden näkymät väestökehityksen suhteen ovat hyvät. Vaalimaan kehittyminen, meri ja luonto sekä turvallisuus, väljyys sekä erityisesti sijainti suhteessa pääkaupunkiseutuun ovat Virolahden erityisiä vahvuuksia.” toteaa kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli.

Kunnan talous

Tilikauden tulos oli yli 814 000 euroa ylijäämäinen ja rahoituslaitosten lainat pienenivät 400 000 euroa. Kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli kommentoi tilikauden 2020 tulosta seuraavasti: ”Tulos kääntyi ylijäämäiseksi valtion koronatukien vuoksi. Hyvää tilikauden tulokseen ei voi tuudittautua, koska valtion koronatuet ovat väliaikaisia ja koronan aiheuttamat julkisen talouden lisähaasteet ovat kunnille vasta edessäpäin. Se on hyvä, että ylijäämäinen tulos kerrytti taseen kumulatiivista ylijäämää ja antaa puskuria tuleviin vuosiin.”

Toimintatuottoja kertyi tilikaudella 2020 yhteensä 5,90 miljoonaa euroa, mikä on alkuperäiseen talousarvioon verrattuna yhteensä noin 285 000 euroa vähemmän (-4,6 %). Eniten notkahtivat Miehikkälän ostot Virolahden kunnan tuottamisvastuulla olevista sivistyspalveluista (-440 000 euroa). Tähän ovat vaikuttaneet sivistyspalveluiden budjetoitua alhaisemmat kulut – erityisesti palkat ja koulukuljetukset. Tukiin ja avustuksiin lukeutuvat asuntojen vuokrat jäivät myös lähes 188 000 euroa budjetoidusta. Kunta sai sen sijaan budjetoitua enemmän (+141 000 euroa) kotikuntakorvauksia.

Toimintakulut tippuivat vielä tuottojakin enemmän ja kunnan toimintakate olikin noin -19,67 miljoonaa euroa, mikä siten toteutui noin 313 000 euroa budjetoitua parempana. Toimintakulut olivat noin 598 000 alkuperäistä talousarviota pienemmät (2,3 %). Suurin selittävänä tekijänä oli henkilöstökulujen laskeminen (-359 000 euroa), mikä johtui kunnan lomautuksista ja kausityötekijöiden sekä määräaikaisen henkilökunnan palkkaamatta jättämisestä keväällä ja kesällä 2020. Myös aineiden ja tarvikkeiden ostot tippuivat selvästi (-240 000 euroa). Etenkin kalusto- ja rakennusmateriaalihankinnat toteutuivat budjetoitua pienempinä.

Palveluiden ostoissa Kymsoten perusterveydenhuollon muut tuotteistetut palvelut (pl. Hoiku ja POKS) toteutuivat budjetoitua alhaisempana (-208 000 euroa), koska koronan johdosta kiireetön hoito oli väliaikaisesti jäissä keväällä 2020. Erikoissairaanhoito toteutui kuitenkin yli 370 000 euroa budjetoitua suurempana (ennen kalliin hoidon tasausta). Kokonaisuudessaan Kymsoten budjetti ylittyi noin 212 000 eurolla. Tämän lisäksi Virolahti tekee tilinpäätöksen yhteydessä 486 000 euron pakollisen varauksen, jolla se varautuu kattamaan Kymsoten tilikauden 2020 alijäämää.

Hallituksen lisätalousarvioissaan myöntämät kuntatalouden koronatukipaketit aiheuttivat lähes kokonaan valtionosuuksien ylittymisen noin 891 000 eurolla alkuperäiseen talousarvioon nähden. Verotulot jäivät alkuperäisestä talousarviosta noin 218 00 euroa. Kiinteistöverotulot (1,34 miljoonaa euroa) toteutuivat jälleen selkeästi ennustettua alhaisimpina (-261 000 euroa).

Vuosikate toteutui lähes 1,05 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempana.

Suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi kunta teki alentuneisiin tulonodotuksiin sekä taseen liian korkeisiin arvostustasoihin perustuen lisäpoistoja ja alaskirjauksia yhteensä noin 319 000 euron arvosta, jotka ovat eriteltyinä tilinpäätöksen liitetiedostoissa.

Talousarvion 2020 nettoinvestoinnit oltiin alun perin budjetoitu 2,08 miljoonan euron suuruisiksi. Investointeja tehtiin noin 1,26 miljoonan euron arvosta (60,64 %). Suurin yksittäinen muutos oli Virojoen uuden päiväkodin investoinnin siirtyminen vuosille 2021-2022.