Valitse sivu

Virolahden kunnan maa-aineslupaviranomaiselle (Haminan kaupungin lupavaliokunta) on jätetty maa-aineslain 4 §:n tarkoittama lupahakemus koskien tarvekiven louhintaa.

Kyseessä on LT Granit Oy:n maa-aineslupahakemus tarvekiven louhintaan Virolahden kunnan Ala-Pihlajan kylässä tiloilla Värri 935-401-1-84, Vanha-Värri 935-401-1-35 ja Vanha-Värri I 935-401-1-75.   Ottamisalueen pinta-ala on11 ha, oton syvyys enimmillään + 5 mpy, haettu ottomäärä 200 000 m3ktr ja toiminta-aika 9 vuotta. Arvioitu vuotuinen otto on 20 000 m3ktr. Kyseessä on hakemus jo olemassa olevan toiminnan jatkamiseksi. Lupaa haetaan myös toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta Maa-aineslain § 21 mukaisesti.

Asiakirjat ja kuulutus ovat nähtävillä 23.2.–1.4.2021 julkisessa tietoverkossa Virolahden kunnan ja Haminan kaupungin internetsivuilla osoitteessa: http://ptkjulkaisu.hamina.fi:81/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm 

Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 1.4.2021 mennessä Haminan lupavaliokunnalle osoitettuna, os. PL 70/Puistokatu 2, 49401 Hamina tai sähköpostitse: ymparistonsuojelu@hamina.fi.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Krista Rantamo, puh. 050 477 5329.

Haminassa 22.2.2021

HAMINAN LUPAVALIOKUNTA