Valitse sivu

Poikkeamislupaa haetaan vanhan virastotalon purkamiselle, jota nykyinen asemakaava ei salli

Virolahti (935) kunnan Virojoki (431) kylän Riihelä 2:21 tilalla.

Hakemusta koskeva kuulutus on nähtävänä Virolahden kunnan internetsivuilla sekä Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla 19.2.- 5.3.2021 välisenä aikana.

Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa huomattavasti, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 5.3.2021 mennessä osoitteella

Miehikkälän kunta, kuntatekniikan lupajaosto, Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä.

Miehikkälässä 19.2.2021