Valitse sivu

Kuulutus vireillä olevan maa-aineslupahakemuksen johdosta: Palin Granit Oy, Ravijoen louhimo

Virolahden kunnan maa-aineslupaviranomaiselle (Haminan kaupungin lupavaliokunta) on jätetty maa-aineslain 4 §:n tarkoittama lupahakemus koskien tarvekiven louhintaa.

Kyseessä on Palin Granit Oy:n maa-aineslupahakemus tarvekiven louhintaan Virolahden kunnan Ravijoen kylässä tiloilla Niemistö 935-422-4-34, Mäkirinne 935-422-4-32 ja Huosiossuo 935-422-10-24. Ottamisalueen pinta-ala on 10,5 ha. Haettu ottomäärä on 200 000 m3ktr 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen otto on 20 000 m3ktr. Kyseessä on hakemus jo olemassa olevan toiminnan jatkamiseksi. Lupaa haetaan myös toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta Maa-aineslain § 21 mukaisesti.

Asiakirjat ja kuulutus ovat nähtävillä 8.1.–15.2.2021 Virolahden kunnan ja Haminan kaupungin internetsivuilla osoitteessa: http://ptkjulkaisu.ha-mina.fi:81/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm

Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 15.2.2021 mennessä Haminan lupavaliokunnalle osoitettuna, os. PL 70/Puistokatu 2, 49401 Hamina tai sähköpostitse: ymparistonsuojelu@hamina.fi.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Krista Rantamo, puh. 050 477 5329.

Haminassa 5.1.2021
HAMINAN LUPAVALIOKUNTA