Valitse sivu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 17.12.2020

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 21.12.2020–10.1.2021. Tällä päätöksellä kumotaan 18.11.2020 annettu aluehallintoviraston määräys Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntien alueiden osalta ajalta 21.-31.12.2020.

Päätös on kokonaisuudessaan nähtävillä Etelä-Suomen aluehallintoviraston www-sivuilla.