Valitse sivu

Kymsoten tiedote 30.11.2020

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on tänään Kymsoten esityksestä todennut, että Kymenlaakso on leviämisvaiheessa.

Kymenlaaksossa viimeisen kahden viikon ajalta ilmaantuvuus on 52 100 000 asukasta kohti. Positiivisten tartuntojen osuus kaikista tutkituista näytteistä on 2,9 %, joka viimeisen viikon aikana on noussut, ollen 3,1 %. Tällä hetkellä kolmannes tartunnoista jää selvittämättä, eli tartuntoja on saatu normaalissa elämässä ilman tarkan tartuntatilanteen selviämistä. Kuitenkin edelleen merkittävä osa, eli puolet uusista tapauksista, on viime aikoina ollut henkilöillä, jotka ovat olleet jo karanteenissa altistumisen takia. Vanhemman väestön osuus tapauksissa on lisääntynyt. Sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden määrä on pysynyt vähäisenä, mutta tartuntojen lisääntyminen ikääntyneiden joukossa nostaa riskiä, että sairaalahoidon tarve tulee kasvamaan.

Kymsote, Kymenlaakson kunnat ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelevat parhaillaan rajoitustoimenpiteitä epidemian leviämisen hillitsemiseksi. Rajoitustoimenpiteitä ja uusia suosituksia valmistellaan koskemaan tapahtumia ja yleisiä kokoontumisia, julkisten tilojen käyttöä, opetuksen järjestämistä ja ryhmäharrastustoimintaa. Tarkemmat tiedot rajoituksista ja uusista suosituksista julkaistaan tiistaina 1.12., ja ne ovat tulossa voimaan kolmen viikon ajaksi 2.12.2020 alkaen.

– Kymenlaakson tilanne on vakava. Tulemme antamaan huomenna merkittäviä rajoituksia, joilla pyritään vähentämään monilta osin ihmisten välisiä fyysisiä kontakteja. Samalla haluamme korostaa, että näiden lisäksi jokaisen tulee omassa arjessaan vähentää kaikkea ei-välttämätöntä liikkumista ja fyysisiä sosiaalisia kontakteja, Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa muistuttaa.

Lisätietoja
Marja-Liisa Mäntymaa, johtajaylilääkäri
puh 020 622 2003
marja-liisa.mantymaa@kymsote.fi