Valitse sivu

Virolahden kunnanhallitus on kokouksessaan 12.10.2020 § 161 myöntänyt hakijalle poikkeamisluvan kiinteistön rakennusoikeuden ylittämiseksi 44 m²:llä, saunatuvan rakentamiseksi Ala-Pihlajan kylässä tilalle Ahola 935-401-1-99.