Valitse sivu

Kymsoten tiedote 25.9.2020

Kymsoten kokonaiskuvan mukaan koronaepidemian tilanne on Kymenlaaksossa edelleen rauhallinen. Viime viikkojen yksittäinen tartuntarypäs nosti Kymenlaakson kiihtymisvaiheen maakunnaksi tuoreessa THL:n luokituksessa. Kymsote muistuttaa perusohjeiden erityisen huolellisesta noudattamisesta.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL julkaisi eilen koronaepidemiaan varautumiseen liittyvän tilannearvion, jossa todettiin Kymenlaakson maakunnan epidemiatilanteen täyttävän epidemian kiihtymisvaiheen kriteerejä. Kymenlaaksossa kriteereistä täytyy tartuntojen määrä 100 000 asukasta kohti viimeisten 14 vuorokauden ajalta. Se on Kymenlaaksossa 13.

– Kymenlaaksossa on ollut yksittäinen tartuntaketju, jonka takia tapausten esiintyvyys on noussut viimeisen kahden viikon aikana. Tämäkin tartuntaketju on hallinnassa, sillä se on pystytty jäljittämään ja siihen liittyviä tartuntoja ei viime päivinä ole enää ilmennyt, toteaa Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

– Kokonaistilannetta kun katsoo, niin epidemiatilanne on meillä rauhallinen, ja tartuntaketjut yleisestikin on pystytty selvittämään hyvin.

Kymsote suosittelee toistaiseksi noudattamaan erityisen huolellisesti yleisiä koronapandemian ohjeistuksia:

  • Mikäli saat hengitystieinfektion oireita, pysy kotona ja hakeudu koronavirustestiin.
  • Noudata huolellista käsi- ja yskimishygieniaa kaikissa tilanteissa.
  • Suu-nenäsuojuksen käyttöä suositellaan silloin, kun vähintään 1,5 metrin turvavälejä ei ole mahdollista noudattaa, esimerkiksi julkisessa liikenteessä, kauppakeskuksissa ja muissa yleisissä tiloissa ja tilaisuuksissa.
  • Osallistumista isoihin yleisökokoontumiseen suositellaan harkitsemaan tarkoin.

Työpaikoille suositus etätyöstä ja etäkokouksista, tapahtumajärjestäjille ohjeistusta

Kymenlaakson alueellinen koronatilanteen ohjausryhmä on päättänyt suosittaa Kymenlaakson alueen työnantajille siirtymistä mahdollisimman kattavasti etätyöhön ja etäkokouskäytäntöihin.

Lisäksi Kymsote tarkentaa ohjeistusta tapahtumajärjestäjille. Yli 50 hengen tapahtumien järjestäjän tulee laatia suunnitelma koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi, ja suunnitelma tulee pyydettäessä toimittaa kirjallisesti myös Kymsoten tartuntatautiyksikölle. Yli 500 hengen tapahtumien järjestäjän tulee aina toimittaa suunnitelma ennakkoon Kymsoten tartuntatautiyksikölle. Alueellisen tartuntatautitilanteen muuttuessa Kymsoten tartuntataudeista vastaava lääkäri voi asettaa alueellisia rajoituksia tapahtumiin liittyen.

Kymenlaakson alueellinen koronatilanteen ohjausryhmä, johon Kymsoten lisäksi kuuluvat Kymenlaakson alueen kunnat sekä edustus Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta ja THL:lta kokoontuu viikoittain seuraamaan epidemiatilannetta ja antaa tarvittaessa uusia alueellisia ohjeita.