Valitse sivu

Ympäristötarkastaja on 9.9.2020 tehnyt viranhaltijapäätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n tarkoittamasta tilapäistä melua tai tärinää koskevasta ilmoituksesta.

Päätös annetaan 10.9.2020.
ILMOITUKSEN TEKIJÄ: TG Granit Oy, Linnalantie 33 54500 Taavetti
Yhteyshenkilö: Annamaria Hänninen, p. 050 340 7717

TOIMINNAN KUVAUS: Ilmoitus koskee väliaikaista sivukiven murskausta aikavälillä 21.9.2020.- 9.10.2020. Meluavia työvaiheita tehdään arkisin (ma-pe) klo 7.00-18.00. Murskaus suoritetaan yhdellä murskaimella.

SIJAINTIPAIKKA: Nurmikorven louhimo, Museotie 558, 49900 Virolahti

PÄÄTÖS JA PÄÄTÖSASIAKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO: Päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa Haminan kaupungin ja Virolahden kunnan internetsivuilla 10.9.2020. – 19.10.2020. välisenä aikana, osoitteessa: http://ptkjulkaisu.hamina.fi:81/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm

VALITUSOIKEUS: Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä asianosaisilla ja yleistä etua valvovilla viranomaisilla. Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Valitusaika päättyy 19.10.2020.


Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Krista Rantamo, p. 050 477 5329

Haminassa 9.9.2020
LUPAVALIOKUNTA