Valitse sivu

Virolahden kunnan ympäristöviranomainen (Haminan kaupungin lupavaliokunta) on käsitellyt Kaakon Kiinteistöt Oy:n maa-aineslain 4 §:n ja valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta 1 §:n mukaisen lupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta luvan hakijalle soran ottoon, sekä luvan aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on jo olemassa olevan toiminnan jatkaminen. Lupapäätös annetaan 31.8.2020.

Toiminta sijoittuu Virolahden kunnan Sydänkylään tilalle Alatalo rno 8:25. Ottamisalueen pinta-ala on 45 000 m2. Myönnetty ottamismäärä on 80 000 m³, arvioitu vuotuinen otto 4-7 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.

Päätöksestä kuulutetaan yleisessä tietoverkossa Virolahden kunnan sekä Haminan kaupungin internetsivuilla 31.8.-7.10.2020, osoitteessa: http://ptkjulkaisu.hamina.fi:81/ktwebbin/dbisa.dll/ktweb-scr/kuullist_tweb.htm.

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivän kuluessa (7.10.2020 mennessä) Itä–Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on kokonaisuudessaan nähtävillä asiakirjojen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Krista Rantamo, puh.050 477 5329.

Haminassa 26.8.2020
HAMINAN LUPAVALIOKUNTA