Valitse sivu

Ympäristötarkastaja on 28.7.2020 tehnyt viranhaltijapäätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n tarkoittamasta tilapäistä melua tai tärinää koskevasta ilmoituksesta.

Päätös annetaan 29.7.2020.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ: Olki Yhtiöt Oy, Abrahaminkatu 17 C 56 00180 Helsinki
Yhteyshenkilö: Teemu Suomalainen, p. 050 3079 444, s-posti: koti@olki.org

TOIMINNAN KUVAUS: Ilmoitus koskee Aalloilla -festivaalia Klamilan satamassa 8.–9.8.2020. Tapahtuma alkaa lauantaina 8.8.2020. klo 18.00 ja päättyy sunnuntaina 9.8.2020 klo 01.00. Melua aiheuttavat äänentoistolaitteet. Melupäästöjä pyritään rajoittamaan suuntaamalla äänentoistolaiteita poispäin lähimmistä häiriintyvistä kohteista.

SIJAINTIPAIKKA: Klamilan satama, Kalasatamantie 153, 49860 Klamila

PÄÄTÖS JA PÄÄTÖSASIAKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO: Päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa Haminan kaupungin ja Virolahden kunnan internetsivuilla 29.7.2020. – 3.9.2020. välisenä aikana, osoitteessa: http://ptkjulkaisu.hamina.fi:81/ktweb-bin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm

VALITUSOIKEUS: Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä asianosaisilla ja yleistä etua valvovilla viranomaisilla. Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Valitusaika päättyy 3.9.2020.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Krista Rantamo, p. 050 477 5329

Haminassa 28.7.2020
LUPAVALIOKUNTA