Valitse sivu

SINILEVÄTIEDOTE 8.7.2020

Haminan, Virolahden ja Miehikkälän yleisillä uimarannoilla 8.7.2020 tehdyn näytteenottokierroksen yhteydessä on todettu sinilevää Haminan Pitkienhiekkojen ja Rampsinkarin, Virolahden Huvisaaren sekä Miehikkälän Syväjärven uimarannoilla. Huvisaaressa ja Syväjärvellä sinileväesiintymä oli selkeästi havaittavissa. Pitkillähiekoilla ja Rampsinkarissa sinilevää oli veteen sekoittuneena. Pitkillä hiekoilla rantaan on ajautunut myös runsaasti rakkolevää sekä muita leviä, jotka sotkevat rantaa.

Sinilevät voivat värjätä veden vihreäksi ja runsaimmillaan muodostaa veden pinnalle paksuja leväkasaumia. Vähäinen määrä sinilevää näkyy vedessä vihreinä tai kellertävinä tikkumaisina hiukkasina ja rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas määrä sinilevää muodostaa veden pinnalle vihreitä tai kellertäviä levälauttoja ja sitä kasautuu rannalle tummana massana. Leväkukinnan esiintymistä on vaikea ennustaa ja hallita. Esiintyminen voi vaihdella nopeasti, minkä vuoksi uimarin kannattaa arvioida silmämääräisesti uimaveden tila aina ennen uimaan menemistä. Veden käyttöä on aina syytä rajoittaa, jos vedessä on silmin havaittavissa sinilevää.

Haminan kaupungin terveysvalvonta tekee leväseurantaa yleisillä uimarannoilla kesäkuusta syyskuulle. Haminan Pitkien Hiekkojen uimaranta on valtakunnallisen leväseurannan havainnointipaikka. Pitkienhiekkojen uimarannalla leväseurantaa tehdään vähintään kerran viikossa. Runsaan leväkukinnan aikana levätilannetta seurataan tiheämmin. Muilla uimarannoilla levien esiintymistä seurataan näytteenottojen yhteydessä kerran 1-2- kertaa kuukaudessa sekä rannan ylläpitäjältä taikka käyttäjiltä saatujen ilmoitusten perusteella.

Haminan kaupungin terveysvalvonta pyytää rannankäyttäjiä ilmoittamaan terveysvalvontaan mahdollisista sinilevähavainnoista uimarannoilla. Havainnoista voi ilmoittaa numeroon 05 749 2551 tai sähköpostilla terveystarkastaja@hamina.fi

Lisätietoja valtakunnallisesta levätilanteesta saa valtakunnallisen leväseurannan verkkosivuilta http://www.jarviwiki.fi/wiki/Lev%C3%A4tilanne

Lisätietoja Haminan, Virolahden ja Miehikkälän uimarantojen sinilevätilanteesta antaa:

Haminan kaupungin terveysvalvonta, p. 05 749 2551; terveystarkastaja@hamina.fi