Valitse sivu

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Lapin ELY-keskus on 26.6.2020 tehnyt seuraavan päätöksen, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi.

Lapin ELY-keskuksen päätös 26.6.2020, LAPELY/2816/2020 ajoneuvon siirrosta Virolahden kunnan varastoon
sekä ajoneuvon omistajan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset. Ajoneuvon tunnistetiedot: Musta
Volkswagen Bora, kilvetön.

Päätös on nähtävillä Lapin ELY-keskuksessa, osoite Hallituskatu 3 B, 96100 Rovaniemi. Päätös pidetään
nähtävillä 30 päivää tämän ilmoituksen julkaisemisesta ELY-keskusten verkkosivuilla. Tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.
Ilmoituksen julkaisemisajankohta: 26.6.2020

Ajoneuvon siirtoa tai siirtokustannusten korvausta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

Päätökseen liittyvät asiakirjapyynnöt ja lisätiedot: siirtoajoneuvot@ely-keskus.fi, tarkastaja Vesa Hämälä,
yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelukeskuksen kautta, puh. 0295 020 600, ma-pe klo 9-16.

Lapin ELY-keskus