Valitse sivu

Haminan lupavaliokunnassa on vireillä ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukainen eläinsuojan ilmoitusmenettelyä koskeva hakemus.

HAKIJA: Reiska Järvenkylä, Järvenkyläntie 49, 49860 Klamila

TOIMINNAN KUVAUS: Eläinsuojan ilmoitusmenettelyhakemus koskee olemassa olevan eläinsuojan toiminnan laajennusta. Laajennuksen myötä tilan lypsylehmien määrä nousee 143:sta 207:ään. Tilan maidontuotantoa kehitetään rakentamalla tilakeskukseen kes-tokuivikepohjainen kylmäkasvattamo yli 6 kk ikäisille hiehoille ja umpilehmille. Lisäksi rakennetaan uusi 1500 m³ katettu kuivalantala.

SIJAINTIPAIKKA: Virolahden kunta, Järvenkylä, tila Vanhala 935-407-2-190, osoitteessa Järvenkyläntie 49, 49860 Klamila.

HAKEMUSASIAKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO: Kuulutus ja asiakirjat ovat nähtävillä 26.6.-3.8.2020 yleisessä tietoverkossa Virolahden kunnan ja Haminan kaupungin internetsivuilla, osoitteessa: http://ptkjulkaisu.hamina.fi:81/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuul-list_tweb.htm

MUISTUTUSTEN JÄTTÄMINEN: Hakemuksen johdosta voivat ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä Haminan lupavaliokunnalle osoitetun kirjallisen muistutuksen 3.8.2020 mennessä, os. PL 70, 49401 Hamina tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@hamina.fi. Myös muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta samassa määräajassa.

KUULEMISTILAISUUS: Lupa-asian käsittelyn yhteydessä ei järjestetä julkista kuulemistilaisuutta, ellei muistutuksissa ja lausunnoissa ilmene siihen erityistä tarvetta.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Krista Rantamo, puh. 050 477 5329.

Haminassa 24.6.2020
LUPAVALIOKUNTA