Valitse sivu

Virolahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (Haminan kaupungin lupavaliokunta) on jätetty maa-aineslain 4 §:n tarkoittama lupahakemus koskien maa-ainesten ottamista.

Kyseessä on Kaakon Kiinteistöt Oy:n maa-aineslupahakemus soran ottamiseksi Virolahden kunnan Sydänkylän kylässä tilalla Alatalo rno 8:25. Ottamisalueen pinta-ala on 45 000 m². Haettu ottamismäärä on 80 000 m³, arvioitu vuotuinen otto 4-7 000 m³ ja ottamisaika 10 vuotta. Kyseessä on aikaisemman toiminnan jatkaminen. Toiminnalle on myönnetty maa-aineslupa 8.6.2009, joka päättyi 30.6.2019. Lupaa haetaan aloittaa toi-minta ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (Maa-aineslaki 555/1981 § 21).

Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saattaa vaikuttaa, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 31.7.2020 mennessä Haminan ympäristönsuojeluun osoitettuna, os. PL 70/Puistokatu 2, 49401 HAMINA tai sähköpostitse: ymparistonsuojelu@hamina.fi.

Asiakirjat ovat nähtävänä yleisessä tietoverkossa Virolahden kunnan ja Haminan kaupungin internetsivuilla 24.6.-31.7.2020, osoitteessa: http://ptkjulkaisu.hamina.fi:81/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Krista Rantamo, puh. 050 477 5329.

Haminassa 23.6.2020
HAMINAN LUPAVALIOKUNTA