Valitse sivu

Virolahden kunta teki 24.4.2020 päätöksen että kunnan ja kunnan tiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet perutaan ja muistakin yleisötapahtumista pidättäydytään 31.7.2020 asti. Tämä päätös on ollut linjassaan Suomen hallituksen 22.4.2020 antaman linjauksen mukaisesti.

Toukokuussa 2020 tilaisuuksien ja yleisötapahtumien rajoitusten suhteen on tullut helpotusta, jotka astuneet voimaan 1.6.2020. Aluehallintovirastot (AVI) ovat tehneet 19.5.2020 päätökset, joissa 50-500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin eli niin, että ihmisten turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisella sekä turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla. AVI on määrännyt, että 50-500 hengen tilaisuuksissa on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.202 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

11.6.2020 Suomen hallitus uudelleen linjasi yleisötapahtumien osalta sen, että ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa, joissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, voidaan eriyttämisjärjestelyin sallia yli 500bhenkilön yhteisyleisömäärä 1.7.2020 lähtien.

Tutkimuksissa on osoitettu, että ulkotiloissakoronavirus ei leviä niin helposti kuin sisätiloissa. Tätä puoltaa myös se, että valtaosa tartuntaryppäistä on syntynyt sisätiloissa.

Kymenlaaksossa tartuntamäärät ovat ollet melko vähäiset, vaikka se sijaitsee lähellä Uuttamaata, jossa tilanne on ollut Suomen hankalampia. Koronavirusepidemian tilanne on ollut jo pidemmän aikaa Kymenlaaksossa ja Virolahdella rauhallinen. Samoin tilanne koko Suomen osalta on edennyt viimeiset viikot parempaan suuntaan.

Koska koronatilanne, hallituksen linjaukset sekä AVI:n määräykset ovat muuttuneet:

1. Kesätori avataan ja toritapahtumia voidaan järjestää 15.6. alkaen.

2. Alle 50 henkilön tilaisuudet kunnan tiloissa ovat sallittuja 15.6. lähtien

3. 1.7.2020 lähtien yleisötilaisuuksien järjestämisen suhteen noudatetaan AVI:n määräyksiä. Omia lisä/tiukennettuja rajoitteita ei enää aseteta.

4. Yli 50 henkilön tilaisuuksissa noudatettava THL:n ohjetta (annettu 14.5.) koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

Virolahden kunta