Valitse sivu

Kuulutus ympäristönsuojelumääräysten laatimisesta Haminan kaupungin, sekä Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueella.

Haminan lupavaliokunnassa on vireillä ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n  mukainen ympäristönsuojelumääräysten laatiminen. Määräykset tulevat koskemaan Haminan kaupunkia, sekä Miehikkälän ja Virolahden kuntia.

Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueella ei ole ennestään ympäristönsuojelulain 202 §:n tarkoittamia kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Luonnos ympäristönsuojelumääräyksistä on valmisteltu viranhaltijatyönä ja päätetty asettaa nähtäville lupavaliokunnan kokouksessa 19.5.2020 §:ssä 52.

Kunnan ympäristönsuojelumääräysten tarkoitus on ehkäistä ympäristön pilaantumista ja helpottaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemista paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Ympäristönsuojelumääräykset ovat yleisiä määräyksiä, jotka antaa kunta, joten ne viedään Haminan kaupunginvaltuuston sekä Virolahden ja Miehikkälän kunnanvaltuustojen päätettäväksi.

Hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Asiakirjat ovat nähtävänä 28.5.2020 – 31.8.2020 Haminan kaupungin, sekä Miehikkälän ja Virolahden kuntien internetsivuilla osoitteessa: http://ptkjulkaisu.hamina.fi:81/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm, sekä Haminan kaupungin asiakaspalvelussa osoitteessa Puistokatu 2 Hamina.  

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta voivat ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä lupavaliokunnalle osoitetun kirjallisen muistutuksen 31.8.2020 mennessä, os. Haminan lupavaliokunta, PL 70, 49401 Hamina tai sähköisesti osoitteeseen ymparistonsuojelu@hamina.fi. Myös muut kuin asianosaiset voivat ilmaista lautakunnalle mielipiteensä hakemuksen johdosta samassa määräajassa.

Lisätietoja asiasta antavat ympäristötarkastajat Krista Rantamo, p. 050 477 5329, Kirsi Seppälä, p. 040 534 2413 ja Riiko Ritvanen, p. 040 503 1043, sekä ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff, p. 040 511 9819

Haminassa 25.5.2020

LUPAVALIOKUNTA