Valitse sivu

Hakuaikaa jatkettu 30.6.2020 saakka

Virolahden kunnanhallitus avustaa yrityksiä ja yhdistyksiä kesätyöntekijöiden (15 – 21 v.) palkkaamisessa (ei yrittäjän omille perheenjäsenille).

Avustus on enintään 400 euroa / kesätyöntekijä ja työsuhteen tulee kestää yhden kuukauden. Työaika tulee olla vähintään 6 h / päivä. Työntekijän tulee olla kirjoilla Virolahdella, mutta yritys tai yhdistys voi olla muuallakin kuin Virolahdella. Avustuksen maksatuksen yhteydessä hakijan on esitettävä kopio palkkakuitista.

Avustusanomukset, joihin on liitettävä selvitys työnantajasta, työllistettävästä henkilöstä ja työtehtävästä, tulee toimittaa Virolahden kunnanhallitukselle os. PL 14, 49901 Virolahti 30.6.2020 mennessä.

Lisätietoja
toimistosihteeri Anita Takasuo
050 389 2120.
anita.takasuo@virolahti.fi


Virolahdella 20.5.2020
Virolahden kunnanhallitus