Valitse sivu

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lapset sekä koulun oppilaat palaavat turvallisesti ja hallitusti koulutyöhön 14.5.2020 alkaen

Valtioneuvoston teki 29.4.2020 linjauksen koronaepidemiasta johtuvien rajoitusten purkamisesta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 14.5.2020 lukien. Suositus pitää varhaiskasvatusikäiset lapset kotona ja perusopetuksen etäopetus päättyy 13.5.2020.

Kaakon kaksikossa paluu normaalilainsäädännön aikaan tarkoittaa lasten ja oppilaiden paluuta päiväkoteihin ja kouluihin. Virolahden lukion opetus jatkuu etäopetuksena lukukauden loppuun asti. Samoin etäopetus jatkuu niille lapsille, jotka kuuluvat riskiryhmään tai lapsella on erityisen tuen päätös. Muutoin poissaoloista tulee hakea aina lupa ja sopia järjestelyistä esiopetuksen/koulun kanssa.

Koulukuljetukset, mukaan lukien esiopetuksen kuljetukset, järjestetään normaalin kuljetussuunnitelman mukaisesti. Linja-autoissa ja takseissa noudatetaan liikennöitsijöiden ja kuljettajien antamia hygieniaohjeita (mm. käsidesin käyttö) ja huomioidaan turvavälit.

Opetus järjestetään omissa ryhmissä minimoiden kontaktit. Yläkoulussa aineenopettajat kiertävät oppiryhmittäin. Opetus toteutetaan tarkoituksenmukaisesti eri tiloja ja ulkoalueita hyödyntäen. Kouluissa välitunnit ja ruokailu porrastetaan.

Kevätlukukausi päättyy esiopetuksen osalta perjantaina 29.5. osallistumistodistusten jakamiseen, perusopetuksen osalta 30.5. todistuksiin. Erillisiä kevätjuhlia ei järjestetä.

Koronapandemian estämiseksi noudatamme kansallisia ohjeita ja valvomme kouluissa ja päiväkodissa hygienian toteutumista. Tärkeää on, että päiväkotiin ja kouluun tullaan vain täysin oireettomina, huolehditaan käsihygieniasta, noudatetaan yskimis- ja aivastamisohjeita ja vältetään turhia lähikontakteja. Lisäksi toivomme, että lapsen tuo ja hakee päiväkodista yksi hakija kontaktien välttämiseksi. Kaikki ulkopuoliset vierailut minimoidaan. Lisäksi päiväkodeilla ja kouluilla on omia tarkempia ohjeita riskien minimoimiseksi ja jokaisen turvallisuuden takaamiseksi. Tarkempia ohjeita päiväkodista ja kouluista.

Mikäli lapsi sairastuu kesken varhaiskasvatus- ja koulupäivän, lapsi/oppilas siirretään erilliseen tilaan aikuisen valvonnassa odottamaan huoltajaa/hakijaa.

Aurinkoisia oppimisen ilon ja jälleen näkemisen päiviä itse kullekin.

Kaakon kaksikon valmiusryhmä