Valitse sivu

Koronakriisi

Nyt on takana noin kuukausi koronavirustilannetta ja tasan kolme viikkoa epidemian vuoksi tehtyjen rajoitteiden kanssa elämistä.

Kaakon kaksikon (Miehikkälä ja Virolahti) ruokapartio, joka toimittaa ilmaiseksi ruokakauppa- ja apteekkiostokset riskiryhmään kuuluville, on ollut toiminnassa kaksi viikkoa ja sille on ollut kova kysyntä.

Mitä kuuluu?

Tänään 8.4. on aloittanut Kymenlaakson yhteistyössä organisoitu ”Mitä kuuluu?” -soittorinki. Soittoringin toimesta otetaan yhteyttä kaikkiin yli 80 vuotiaisiin kuntalaisiin, jotka eivät ole hoivapalveluiden piirissä. Yhteydenotoilla on tarkoitus kartoittaa, miten arki sujuu ja myös mahdollinen avuntarve näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Virolahdella ja Miehikkälällä on yhteinen palvelunumero p. 05 749 6530.

Kouluruokailu

Etäopiskelussa olevien lasten ja nuorten kouluruokailun järjestämisestä on ollut runsaasti keskustelua. Oppilaiden siirtyminen kotiopiskeluun on rasittanut monen lapsiperheen kukkaroa. Viime päivinä kouluruokakysymys on ollut mahdollista ottaa selvittämisen ja valmistelun alle. Asia on tarkoitus viedä nopealla aikataululla päätettäväksi, lisälistan kautta huomiseen (9.4.2020) kunnanhallitukseen.

Aika jälkeen koronan

Huomisessa kunnanhallituksessa päätetään myös Virolahden kunnan sopeuttamistoimista koronakriisin vuoksi. Päätösehdotuksessa on ehdotettu käytettävän henkilöstön lomautuksia. Ensisijainen peruste mahdollisille lomautuksille on työmäärän vähentyminen, mutta lomautuksille on myös tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. Viimeisimmän Kuntaliiton veroennusteessa Virolahden vuoden 2020 verotuottoja oli korjattu alaspäin noin 500 000 euroa koronavirusepidemian vuoksi. Kokonaisuudessaan tämän vuoden osalta kunnan taloudellisten vahinkojen arvioidaan olevan miljoonan luokkaa tai jopa huomattavasti enemmän – tämä riippuu kriisin kestosta.

Koronavirusepidemian vuoksi moni kunnan toimipiste on kiinni (virastotalot, osa kouluista, nuorisotilat, liikuntapaikat, kirjasto, museo) sekä ryhmät ja tapahtumat ovat peruttu toukokuun loppuun asti. Samoin osa toimipisteistä toimii huomattavalla vajaavolyymilla. Tämän vuoksi työmäärä on vähentynyt ja osan työtehtävistä tekeminen on kokonaan estynyt. Korvaavan työn määrä on pienempi kuin mitä työt ovat vähentyneet.

Ehdotuksen mukaan lomautukset koskisivat koko henkilöstöä pois lukien perus- ja lukio-opetuksen opettajat. Lomautukset koskisivat myös kunnanjohtajaa sekä muuta viranhaltijajohtoa. Ehdotuksessa opettajat on rajattu lomautusten ulkopuolelle, koska 18.3.2020 lähtien opetus on osin järjestetty samanaikaisesti sekä etä- että lähiopetuksena ja opetuksessa on otettu käyttöön kokonaan uusi toimintamalli uusine teknologioineen. Nämä toimintamallien äkilliset muutokset ovat vaatineet opettajilta merkittävää venymistä sekä isoa työmäärää. Saadun palautteen perusteella tässä on onnistuttu. Venymistä vaatineen lukuvuoden jälkeen, lomautukset olisivat kuin märkä rätti suoraan opettajien kasvoille.

YT-neuvotteluihin liittyvät asiat ovat työnantajan edustajan ikävimpiä työtehtäviä. Raskain mielin joudun esittämään kunnanhallitukselle lomauttamisten käyttämistä, jotta Virolahden kunnan toimintaedellytykset turvataan niin kriisin aikana kuin kriisin jälkeenkin.

Me pääsemme yli tämän koronakriisin ja normaaliolot koittavat. Teemme joka päivä työtehtäviä koskien myös koronan jälkeistä aikaa. Aktiivisessa työstämisessä ovat mm. Hurpun kaavoitusasia, jossa alueelle kaavoitetaan hotellia ja luontomatkailukeskusta, ja Virojoen päiväkotihanke.

Pidetään mieli ja keho aktiivisina sekä tuetaan toisiamme.

Virolahden kunnanjohtaja
Veli-Matti Pulli