Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
62   Sivistystoimen saatavien poistot vuodelta 2016
63 Koulujen työ- ja loma-ajat lv 2019-2020
64 Kaakon kaksikon koulujen yhteinen kriisitoimintamalli 2018
65 Virolahden ja Miehikkälän kuntien kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistysten kohdeavustukset vuodelta 2018
66 Virolahden ja Miehikkälän kuntien hiihtolatujen käyttökustannus- ja hoitoavustukset kaudelta 2017-2018
67   Miehikkälän Vilkas ry:n kyläosastojen moottorikelkka-avustus
68   Vuoden 2018 parhaiden urheilijoiden, liikuttajien ja olosuhdeteon palkitseminen
69 Virolahden Omatoimikirjaston käyttösäännöt
70   Kaakon kaksikon kirjastot suljettuna 31.12.2018
71   Viranhaltijapäätökset
72   Ilmoitusasiat
73   Muut asiat / Seuraava kokous

Osallistuja Tehtävä
Yrjönen Anton Puheenjohtaja
Paavola Aira Jäsen
Palm Jaakko Jäsen
Rökman-Pakkanen Virpi Jäsen
Taina Kati Jäsen
Tenkanen-Salmela Riitta Varapuheenjohtaja
Ylä-Kotola Juho Jäsen
Hyttinen Auli Pöytäkirjanpitäjä
Kattelus Eeva-Liisa Khall. edustaja, Virolahti
Husu Sirpa Khall. edustaja, Miehikkälä
Alastalo Tarja Kunnanhall. pj. Miehikkälä
Rasi Sari Asiantuntija
Oikarinen Essi Nuorisovalt. edustaja
Mäkelä Piia Varajäsen

Nähtävilläolo  
Virolahden sivistystoimistossa kokousta seuraavana neljäntenä arkipäivänä.