Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
62   Suunnittelutarveratkaisu Maaskola Taisto, Virolahti
63   Poikkeamislupahakemus Korhonen Pekka, Virolahti
64   Tieliikennelain 51 §:n mukaisten liikennemerkkien asettaminen Mattilantielle, Virolahti
65   Tien nimeäminen Rekkaparkintieksi, Virolahti
66   Tien nimeäminen Tervatieksi, Virolahti
67   Ilmoitusasiat
68   Viranhaltijapäätökset
69   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Kirkkopelto-Pakarinen Wilma puheenjohtaja
Harju Katja jäsen
Korpela Jani jäsen
Meriläinen Ahti jäsen
Vartiala Juhani jäsen
Kataikko Leena khall. ed. Miehikkälä
Haataja Marko esittelijä / pöytäkirjanpitäjä
Talsi Tuija varajäsen
Krouvi Sanna varajäsen

Nähtävilläolo  
Virolahden rakennusvalvontatoimistossa  
Alkaen 27.11.2018