Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
123   Kivikorventien korotus, katusuunnitelma
124   Teknisen toimen talousarvio- ja investointiesitys 2019-2021, Miehikkälä
125   Teknisen toimen talousarvio ja investointiesitys 2019-2021, Virolahti
126   Satakunta-hanke
127   Nuorten ensiasunnon hankinnan avustus
128   Lausunto Miehikkälän ja Virolahden rakennusjärjestyksen uusimiseen liittyvästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
129   Muurikkalan koulun tontin rajankäynti
130   Viranhaltijapäätökset
131   Saapuneet kirjeet
132   Muut asiat / Miehikkälän auraukset

Osallistuja Tehtävä
Peltola Tuomo puheenjohtaja
Korpela Marko vpj
Hurtta Nina jäsen
Lintunen Nita jäsen
Myllymäki Tenho jäsen
Peltola Arto jäsen
Roine Tonja jäsen
Varjakoski Heli jäsen
Salmela Joonas nuorisovaltuuston edustaja, Miehikkälä
Kokkola Tomi khall. ed. Virolahti
Tylli Markus khall. ed. Miehikkälä
Kuokka Vappu khall.pj Virolahti
Alastalo Tarja khall.pj Miehikkälä
Havuaho Osmo kunnanjohtaja Virolahti
Ylönen Arto kunnanjohtaja Miehikkälä
Uski Markku esittelijä, pöytäkirjanpitäjä