Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
54   Rakennuslautakunnan talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021
55   Rakennuslupataksojen tarkistaminen, Virolahti ja Miehikkälä
56   Rakennusjärjestyksen uusiminen, Miehikkälä ja Virolahti
57   Rakennusjärjestyksen uusimisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Miehikkälä ja Virolahti
58   Muutosluvan hyväksyminen, East Gate Development Koy, Virolahti
59   Viranhaltijapäätökset
60   Ilmoitusasiat
61   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Kirkkopelto-Pakarinen Wilma puheenjohtaja
Pekkinen Anni varapuheenjohtaja
Harju Katja jäsen
Korpela Jani jäsen
Korpela Markku jäsen
Liikkanen Kristian jäsen
Meriläinen Ahti jäsen
Kuntsi Juhani khall.ed. Virolahti
Kataikko Leena khall. ed. Miehikkälä
Alastalo Tarja khall. pj. Miehikkälä
Haataja Marko esittelijä / pöytäkirjanpitäjä
Pussinen Petri asiantuntija §58

Nähtävilläolo  
Virolahden rakennusvalvonta  
Alkaen 23.10.2018